Taakbeschrijving:

 • Stelt het PR en communicatiebeleid op
 • Beheert de website Beach Kampen en social media (twitter, facebook, mail en Linkedin)
 • Zorgt voor een stappenplan t.b.v. uitvoering van PR en Communicatiebeleid
 • Stelt budget op t.b.v. het PR en Communicatie beleid;
 • Stemt dit budget af met bestuur en bewaakt dit budget; 
 • Promoot Beach Kampen positief en regelmatig naar buiten; 
 • Stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal voor Beach Kampen op en houdt het up-to-date; 
 • Legt en onderhoudt contact met externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media);
 • Behartigt de belangen van externe betrokkenen, bijvoorbeeld de rust van de buren; 
 • Behartigt Beach Kampen belangen bij externen, bijvoorbeeld mogelijke geluidsoverlast bij een feest vooraf aangeven bij de buren; 
 • Is aanspreekpunt voor bestuur t.b.v. (eventuele) werkgroep PR en Communicatie
 • Coördineert de taakverdeling binnen de werkgroep. 

Terug naar vacature overzicht